Waarom Waterstof?

We zitten midden in de transitie van een fossiel energiesysteem naar een energiesysteem met duurzame energiebronnen.  Er wordt steeds meer zonne- en windenergie opgewekt.

Het moment waarop deze energie wordt opgewekt, loopt vaak niet gelijk met het moment waarop de energiebehoefte het grootst is. Waterstof gaat een significante rol spelen als duurzame schakel tussen dit energieaanbod en de energievraag.

Betaalbaar
Waterstof is de goedkoopste oplossing om langdurig veel energie op te slaan.

Flexibel
Waterstof is een energiedrager die snel, op ieder moment en voor ieder doel weer om te zetten is in energie.

Groen
Als de energie duurzaam is opgewekt, zorgt waterstof voor een volledig circulaire en stabiele energievoorziening. Het enige restproduct is water.

Element waterstof in periodiek systeem
Blokdiagram brandstofcel en converter met groene waterstof
Waarom HyMatters?

Kennis
HyMatters kent de potentie van waterstof, en heeft kennis en expertise om uw organisatie te helpen bij een duurzame energietransitie op basis van waterstof.

Maatwerk
HyMatters biedt technische maatwerkoplossingen voor uw specifieke situatie. Rekening houdend met uw locatie, uw huidige en toekomstige energieverbruik.

Toekomstbestendig
HyMatters helpt bij het realiseren van toekomstbestendige en rendabele projecten.

Missie en Visie

Missie
Met de opkomst van duurzame energiebronnen als wind- en zonne-energie groeit de behoefte om energie op te kunnen slaan. Alleen dan kunnen we doorgroeien naar een 100% duurzame energievoorziening. Groene waterstof biedt die mogelijkheid. De bijbehorende uitdagingen ziet HyMatters als haar werkterrein.

Visie
Verduurzaming van energie en mobiliteit is een noodzaak. Maar het vraagt kennis en overzicht om tot duurzame oplossingen te komen. Waterstof wordt daarin essentieel. En daar wil HyMatters aan werken. Om samen een groene waterstofmarkt te realiseren. Uit lokaal opgewekte duurzame energie, voor lokale toepassingen. Groene waterstof, op de juiste plek, op het juiste moment.

Visie en missie HyMatters
Top